واحد پشتیبانی سایت
09128514006
واحد پشتیبانی سایت
09128514006

ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

لباس کار عملیاتی مبارزه با حریق

لباس کار آتش نشانی و عملیاتی

 لباس کار آتش نشانی به دلیل حساسیت‌های شغلی کارکنان دارای ساختار پیچیده‌ای است لباس کار آتش نشانی از موادی تشکیل می‌شود که به صورت دیرسوز یا نسوز عمل می‌کند و سوختن بدن افراد جلوگیری می‌کند

دسته‌بندی