واحد پشتیبانی سایت
09128514006
واحد پشتیبانی سایت
09128514006

چاپ و گلدوزی لوگو روی لباس کار

چاپ و گلدوزی لباس کار

در ایمن کارا جهت رضایت مشتریان عزیز امکان چاپ یا گلدوزی لوگو یا طرح درخواستی مشتریان گرامی نیز وجود داشته و در زمان تقریبی حدودا دو روز پس از طراحی و ساختن کلیشه این امر میسر می گردد.

حتما قبل از چاپ و گلدوزی روی لباس کار از سایز بودن لباس برای کارکنان مطمن شوید و قبل از سایز بندی دقیق روی لباس کار چاپ نزنید

ارسال فایل باید در سایز برگه A4  باشد

چاپ روی لباس کار آماده فقط به صورت تک رنگ انجام می شود و رنگ چاپ به دلخواه مشتری انجام می شود

گلدوزی لباس کار در رنگ بندی امکان پذیر می باشد

برای  ارسال فایل لوگو شرکت خود می توانید فابل اصلی را داخل یکی از پیام رسان ها به شماره 09128514006 ارسال کنین و بعد از ارسال حتما اطلاع رسانی بفرمایید